EGO ทำวิทยานิพนธ์เอก-โท ไม่จบ

Thesis DD ให้บริการปรึกษารับทำวิจัยโดยผ่านกระบวนการ การเรียนรู้ เพราะคนขึ้นสอบคือตัวนักศึกษาเอง ดังนั้น เราจึงให้คำแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ การเตรียมตัวสอบ และช่วยให้ท่านนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านได้ง่าย อย่างสบาย ถ่ายถอดจากประสบการณ์จริงของ ดร.หลากหลายท่านในการทำวิทยานิพนธ์หลายสาขาให้ท่านลูกค้า THESIS DD โดยเฉพาะ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

academia, academic, board-1293362.jpg

            ส่วนแรกคือ ตัวนักศึกษา จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิด และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วางแผนการทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ชื่อเรื่อง บทนำ ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย อภิปลายผล ข้อเสนอแนะ และบทความวิจัย อย่างต่อเนื่อง

            ส่วนที่สองคือ การทำวิทยานิพนธ์ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการทำวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมให้ตกผลึก เพื่อนำเนื้อหามาเรียบเรียงเขียนขึ้นให้ในบริบทของแต่ละท่านภายใต้วัตถุประสงค์และบริบทของเรื่องนั้นๆ โดยใช้เนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลวรรณกรรม บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่เกิน ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผลงานการเขียนวิทยานิพนธ์ถูกต้องตามหลักวิชาการและการให้เหตุผลมาสนับสนุนในทุกจุด อ้างอิงการทำวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท มีที่มาที่ไปสามารถสืบค้นได้และน่าเชื่อถือ

            ส่วนที่สามคือ การนำเสนอจะผลงานการทำวิทยานิพนธ์ให้ผ่านได้ง่าย ๆ ต้องใช้เทคนิคอะไร หรือนำเสนออย่างมืออาชีพ การเตรียมตัว เอกสาร การตอบคำถาม ดังนั้น THESIS DD จึงมีเทคนิคเพื่อช่วยให้คณะกรรมการเข้าใจแนวทางตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือรายละเอียดสำคัญให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การทำวิทยานิพนธ์ของท่านไม่ต้องแก้ไขและรับประกันผ่านแน่นอน

นอกจากนี้ THESIS DD ยังให้คำแนะการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง และเทคนิคการการทำวิทยานิพนธ์ การหาข้อมูลด้านเอกสาร อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบในเรื่องใดบ้าง อย่างไรบ้าง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้และช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทำให้การทำวิทยานิพนธ์ “แก้ไขทั้งเล่ม” หรือส่งผลให้ “สอบไม่ผ่าน” ดังนั้น THESIS DD จะให้คำแนะนำที่หาจากที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น การใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอ เปิดเป็นไหม ใช้งานคล่องไหม คุ้นเคยมือ หรือเปิดผิด ๆ ถูก ๆ หรือควรไปดูการสอบของเพื่อนหรือรุ่นพี่ก่อนว่ามีรูปแบบวิธีการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น และอย่าได้ประมาทหากเตรียมตัวไม่ดี เพราะยังมีอาจารย์หรือคณะกรรมการที่เข้มงวดเรื่องมาตรฐานการทำวิทยานิพนธ์และชื่อเสียงของสถาบัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่มี EGO สูง บุคคลเหล่านั้นจะไม่ยอมปล่อยผ่านง่าย ๆ อย่างแน่นอน

THESIS DD บริการวิทยานิพนธ์ “ครบวงจร” โดยอาจารย์ ดร.หลากหลายสาขาพร้อมให้คำแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้น หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์ THESIS DD คือคำตอบที่ดีที่สุด และมั่นใจได้ว่าเราจะพาคุณไปยังเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ฝากคิด “ถ้าเรียนปริญญา เอก/โท มันง่ายขนานนั้น ใคร ๆ ก็คงเป็น ดร. กันหมดแล้ว” จริงไหม?

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *