ปัญหาวิจัย

ปัญหารับจ้างทำวิจัย..โกง ต้องหลีกทาง เพราะ..หวังดีหรือไม่มีความรู้ กำลังก่อปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่า

ปัญหาวิจัย ปัญหาการวิจัย หรือปัญหาการทำวิจัยอยู่ในกระบวนการทำวิจัยในบทใด สมมติว่าต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการทำวิจัยต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนในห้องเรียน โดยธรรมชาติของพวกเราถ้าไม่รู้รู้ก็จะอยู่ในมุมเงียบ ๆ หรือจะตอบผิดก็ไม่เป็นไร เพราะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของนักเรียนนักศึกษาแต่ปัญหาวิจัย หรือปัญหาการทำวิจัยข้างต้น กำลังเป็นภัยเงียบที่สร้างความเสียหายต่อนักศึกษา ซึ่งหลายท่านอาจกำลังเจออยู่แต่ไม่รู้ตัว เนื่องจากผู้เขียนไปพบบทความในเว็บไซต์หนึ่ง ที่ให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย และรับทำดุษฎีนิพนธ์ โดยเนื้อหาในบทความจะเป็นการแนะนำวิธีปฏิบัติการเลือกใช้บริการผู้รับจ้างทำวิจัยต้องปฏิบัติอย่างไร ตังรายละเอียดต่อไปนี้

“ผู้จ้างทำวิจัยจะต้องเตรียมเนื้อหา พื้นฐานความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำวิจัยของตนและเพื่อพูดคุย ถามและตอบทีมวิจัยให้เคลียร์ เพื่อป้องกัน/หรือลดความเสี่ยงให้มากที่สุด เพราะเสียเงินเรื่องเล็กแต่เสียเวลาเรื่องใหญ่ งานวิจัยที่กำลังจะทำหัวข้อวิจัยมีคำหลัก (keyword) อะไรบ้าง เช่น อัตราผลตอบแทน,ความเสี่ยง, งบการเงิน, ความผันผวน มีกำหนดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างไร.รวบรวมจากแหล่งข้อมูลใดได้บ้าง วิธีดำเนินการวิจัย มีรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน สถิติ แบบจำลอง วิธีการวิเคราะห์ เป็นอย่างไร…ถามให้เยอะอย่าเกรงใจกับการดักคอ  ต้องถามให้รู้แน่ว่าเขารู้จริงไหม อย่าเชื่อคำโฆษณาเป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด” ผู้เขียนจึงจะนำเสนอให้เห็นถึงสาหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นทีละประเด็น ดังนี้

1. ปกตินักศึกษาย่อมรู้ดีว่าวิทยานิพนธ์ของตนแองอยู่ในขั้นตอนใด หรือมีภาพรวมต่าง ๆ เป็นอย่างไร และเมื่อท่านติดต่อสอบถามเพื่อขอใช้บริการรับจ้างทำวิจัย ไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นฐานความรู้ ใด ๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างหากท่านติดต่อ Thesis DD ก็จะสอบถามความต้องการเบื้องต้น และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ จนครบถ้วน

2. การสอบถามข้อมูลถือเป็นสิ่งที่ แต่สำหรับคำแนะนำนี้ ทำให้ผู้เขียนสามารถรู้ได้ทันทีว่าเว็บรับทำวิทยานิพนธ์หรือที่ปรึกษารับจ้างทำวิจัยนี้ ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริการ สังเกตได้จากคำถามที่ผิดบริบทตัวอย่างเช่น หากต้องการงานวิจัยทางการเงิน 3 บทแรก และถูกถามว่าอัตราผลตอบแทน หรือความผันผวนเป็นอย่างไร มีรูปแบบหรือการใช้สถิติอะไร คงตอบไม่ได้ทั้งหมดก็จะกลายเป็นว่าไม่มีความรู้จึงมีความเสี่ยงสูง และในทางกลับกันท่านที่เขียนแนะนำจะสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องหรือไม่ (พาเราไปโง่ด้วยเลย) ดังนั้น คำแนะนำนี้มันจึงผิดเพราะสิ่งที่ถูกนั้นจะต้องแนะนำขั้นตอนอย่างถูกต้อง สอบถามรายละเอียดอัน่จะนำไปสู่การเขียนงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการและหากตั้งข้อสังเกตให้ดีจากการสอบถามรายละเอียด เช่น กำหนดส่งงาน การตรวจอักขระวิสูดธิ์หรือTurnitin ว่าครบถ้วนอย่างที่ควรเป็นก็อาจวิเคราะห์ได้ว่าโอกาสที่จะได้รับงานวิจัยที่ดีก็มีสูง แต่ตรงข้ามหากไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยแม้วันส่งงาน มุ่งเน้นเรื่องเงินมากเกินไปพวกนี้ก็มีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับงานวิจัย

ประเด็นต่อมาคือ ทีมที่ปรึกษารับทำวิจัยดังกล่าวไม่มีความรู้ และประสบการรวมถึงกระบวนการมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากรายละเอียดในแต่ละส่วนมีเป็นจำนวนมากจริง ๆ กรณีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสำหรับปริญญาตรี และปริญญาโทอาจเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากแต่สำหรับการเขียนดุษฏีนิพนธ์ปริญญาเอก แต่ละกระบวนการล้วนยากและต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็น่จำนวนมาก ตัวอย่างเช่นการสร้างกรอบแนวคิดถือว่าหนักหนาเอาการอยู่ แต่หากมีทีมงานระดับ ดร.อยู่หลายท่านก็ดีหน่อย แต่ส่วนใหญ่เว็บรับทำวิจัยในตลาดบ้านเราก็จะมีลักษณะการทำงานคนเดียว ขาดความรู้และบุคคลที่เชี่ยวชาญจริง ใช้เรื่องของราคามาเป็นตัวล่อจูงใจลูกค้าที่ไม่รู้เรื่องซึ่งก่อปัญหาไปเรื่อย ๆ ต่อเนื่อง ดังนั้น นักศึกษาปริญญาเอกอย่าตัดสินใจเพราะราคาเป็นปัจจัยสำคัญ

3. ปัญหายังเกิดจากกลุ่มผู้รับ่จ้างทำวิจัยที่ไร้ทักษะความรู้จริง เหล่านี้ยังให้คำแนะนำและวิธีการดำเนินงานของนักศึกษาในมิติต่าง ๆ ทางการศึกษาที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลทำให้นักศึกษาเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น เรียนไม่จบ ติดปัญหาในการบวนการวิจัย แก้ไขไม่จบ แก้ไขไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้เขียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากลูกค้าที่มาใช้บริการแก้ไข หรือเขียนงานวิจัยให้ใหม่ ซึ่งได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ เสียเงินและสุขภาพจิตที่ต้องหัวร้อน จากการใช้บริการเว็บรับทำวิจัยอื่นก่อนหน้า

หลาย ๆ ครั้งที่ผู้เขียนได้รับรู้แต่ก็ไม่ได้เมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จนมาพบข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ทำให้ผู้เขียนมองเห็นและกำลังเป็นปัญหาที่ส่งผลทางตรงต่อลูกค้าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงทำให้นักศึกษาต้องเสียเงินและเสียเวลารวมถึงโอกาสในความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตโดยรวมอีกด้วย

 

 

1 thought on “ปัญหารับจ้างทำวิจัย..โกง ต้องหลีกทาง เพราะ..หวังดีหรือไม่มีความรู้ กำลังก่อปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่า”

  1. Pingback: รู้ทันกลโกงสร้างความน่าเชื่อถือ เว็บรับทำวิทยานิพนธ์ - THESIS DD - by Dr.Kwang

Comments are closed.