newborn, baby, sleeping-6467761.jpg

ทำงานวิจัย ไปให้ถึงดวงดาว

การทำงานวิจัยให้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายปัจจัย หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเก่งจริง ท่านจึงจะไปถึงดวงดาวได้ดังที่ตั้งใจ หากปรึกษาผู้อ้างตนว่าเชี่ยวชาญ หรือเก่งแบบงูๆ ปลาๆ ท่านก็อาจไปไม่ถึงดวงดาว การทำงานวิจัย หรือการเรียนระดับ ป.โท ป.เอก ก็ล้มลงไม่เป็นท่า เรียนไม่จบ งบบานปลาย อายเพื่อนร่วมรุ่นแน่นอนและอีกหลายปัญหา

ที่ปรึกษางานวิจัย (Research Consultant) คือ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทที่รับจ้างให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความรู้ ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถแก้ปัญหาหรือมองหาโอกาสที่ดีด้านการศึกษาต่อไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ที่ปรึกษางานวิจัยยังให้คำปรึกษาด้านการจัดการต่าง ๆ เช่น การค้นหาข้อมูล เงินและการจัดทำวิทยานิพนธ์ทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบ และอื่น ๆ ที่นักศึกษาต้องการ เพื่อช่วยให้ท่านปรับปรุงประสิทธิภาพการทำวิจัยได้ดียิ่งขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจเข้าใจแต่หลายท่านอาจยังไม่เห็นภาพชัดเจนผู้เขียนขอนำเสนอตัวอย่างเปรียบเทียบมีโจทย์ร่วมกันคือ การไปเที่ยวประเทศทางยุโรปกับครอบครัว 7 วัน เพิ่งจะไปประเทศนี้เป็นครั้งแรก  แบบแรกท่านไม่ได้วางแผนจะการเดินทางไว้ว่าจะไปไหน เที่ยวที่ไหน กินอะไร พักโรงแรมไหน เมื่อท่านเดินทางไปถึงไม่ได้จองรถ ไม่รู้โรงแรมอยู่ไหนกว่าจะไปกว่าจะมาเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ไปเที่ยวสถานที่ปิด หรือที่พักไกลกับที่เที่ยว ไปผิดๆ ถูกๆ ทุกกิจกรรมล้วนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ แบบที่สองท่านมีคนช่วยแนะนำแต่ไม่ชำนาญ รู้บ้างไม่รู้บ้าง เช่นแนะนำรถเช่าให้แต่พอขับตามเส้นทางซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ทำให้การขับขี่ไม่ดีมีความเสียงที่จะเกิดอุบัติเหตุ แทนที่จะแนะนำรถขับเคลื่อน 4WD ที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีกว่า หรือแนะนำบริษัทเช่ารถที่ต้องขับกลับมาคืน ทั้งที่มีบริษัทอื่นสามารถคืนรถปลายทางได้เลยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ควรเสียก็ได้ และแบบสุดท้ายคนแนะนำมีความเชี่ยวชาญ และความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมช่วยวางแผนการเดินทางว่าจะเดินทางไปไหน แนะนำเส้นทางการเดินทางที่ถูกต้อง ประหยัดเวลา ปลอดภัยตลอดเส้นทาง จุดไหนปลอดภัย หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องทำอย่างไรและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

ารพิจารณาเลือกใช้บริการนักวิจัยบริษัทหรือเว็บรับทำงานวิจัยใดก็ตาม ซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้วิธีการทำงานวิจัยแต่ละขั้นตอนอย่างถูก และจะทำให้ได้ผลการวิจัยงานวิจัยที่ถูกต้องและนำไปใช้ให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ถูกต้อง ส่วนจริยธรรมจะช่วยให้ผลการวิจัยเป็นเรื่องจริงไม่ถูกแก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น โดยนำเสนอผลการวิจัยตามจริง ซึ่งคุณสมบัติของนักวิจัยที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญมากเพื่อผลการวิจัย ควรพิจารณาให้ดีและสอดคล้องกับวัตถุโครงการ เพื่อประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในอนาคตด้านการศึกษาของท่านต่อไปให้มีคุณภาพสูงสุด อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ THESIS DD